Skip to main content

Online Kinderbijbel

Oude-Testament

Het leven van Abraham

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Abram gaat op reis
Genesis 12: 1 - 9

Abram wordt geroepen door God

Bekijk aflevering
Abram en Lot gaan uit elkaar
Genesis 13: 1 - 18

Lot mag van Abram als eerste kiezen 

Bekijk aflevering
Abram telt de sterren
Genesis 15: 1 - 6

Abram krijgt een belofte van God

Bekijk aflevering
Abram en Hagar
Genesis 16: 1 - 16

De zwangere Hagar vlucht weg

Bekijk aflevering
Abram krijgt bezoek
Genesis 18: 1 - 15

God komt op bezoek bij Abram

Bekijk aflevering
Hagar en Ismaël moeten weg
Genesis 21: 1 - 21

Hagar ontmoet God in de woestijn

Bekijk aflevering
Abraham offert Isaak
Genesis 22: 1 - 19

Abraham gaat naar de berg Horeb

Bekijk aflevering

.

Mozes en het volk van God

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Waar is God?
Exodus 1: 1 – 14

De Israëlieten zijn slaven in Egypte 

Bekijk aflevering
Mandje in de Nijl
Exodus 2: 1 – 10

Mozes als baby in een mandje in de Nijl

Bekijk aflevering
Wegwezen!!
Exodus 2: 11 – 22

Mozes vlucht weg uit Egypte naar Midjan

Bekijk aflevering
Op blote voeten...
Exodus 3: 1 – 15

Mozes ontmoet God op de berg Horeb 

Bekijk aflevering
He broertje, hulp nodig?
Exodus 4: 1 – 16

Mozes krijgt hulp van Aäron

Bekijk aflevering
Dat trucje kunnen wij ook!
Exodus 5: 1 - 7: 13

Mozes en Aäron gaan naar de farao 

Bekijk aflevering
Wat een nare plagen!
Exodus 7:14 - 9:35

De farao wil niet naar Mozes luisteren 

Bekijk aflevering
Niet nog meer plagen...
Exodus 10 - 11

De farao zet zijn eigen koers 

Bekijk aflevering
Bloed boven de deur?
Exodus 12: 1 – 33

De uittocht uit Egypte 

Bekijk aflevering
Geen natte voeten...
Exodus 14: 5 – 31

De doortocht door de Rietzee 

Bekijk aflevering

.

Het leven van David

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Heb je nog een zoon?
1 Samuel 16: 1 – 13

David wordt tot koning gezalfd 

Bekijk aflevering
Steen uit de slinger
1 Samuel 17

David verslaat de reus Goliath 

Bekijk aflevering
Vrienden voor het leven
1 Samuel 20

David is beste vrienden met Jonathan 

Bekijk aflevering
Wraak!?
1 Samuel 24: 2 – 16

David neemt geen wraak op koning Saul 

Bekijk aflevering
In zijn ondergoed...
2 Samuel 6

David danst voor de ark van God 

Bekijk aflevering

.

De avonturen van Daniël en zijn vrienden

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Groente en water?
Daniël 1

Daniël en zijn vrienden eten alleen groente

Bekijk aflevering
Wat een rare droom!
Daniël 2

Daniël legt de droom van koning Nebukadnessar uit

Bekijk aflevering
Wij buigen niet...
Daniël 3: 1 – 30

Daniëls vrienden buigen niet voor het gouden beeld

Bekijk aflevering
Te licht bevonden...
Daniël 5

Daniël en de letters op de muur

Bekijk aflevering
Hongerige leeuwen
Daniël 6

 Daniël in de leeuwenkuil

Bekijk aflevering

.

Nieuwe-Testament

Advent en Kerst

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Wonderbare Raadsman
Lucas 1: 1 – 25

Zacherias ontmoet de engel Gabriël (Advent 1)

Bekijk aflevering
Sterke God
Lucas 1: 26 – 38

Maria ontmoet de engel Gabriël (Advent 2)

Bekijk aflevering
Eeuwige Vader
Matteüs 1: 18 - 25

Jozef trouwt met Maria (Advent 3)

Bekijk aflevering
Vredevorst
Matteüs 2: 1 - 12

De komst van de drie koningen (Advent 4)

Bekijk aflevering
Een kind is ons geboren
Lucas 2: 1 - 21

Immanuel: De geboorte van Jezus - Eerste Kerstdag

Bekijk aflevering

.

Het leven van Jezus

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Is dat echt waar?
Lucas 1: 1 – 25

Zacherias ontmoet de engel Gabriël (Advent 1)

Bekijk aflevering
Gezegend ben je...
Lucas 1: 26 – 38

Maria ontmoet de engel Gabriël (Advent 2)

Bekijk aflevering
Twee zwangere vrouwen
Lucas 1: 39 – 56

Maria gaat op bezoek bij Elisabet (Advent 3)

Bekijk aflevering
Zijn naam is Johannes
Lucas 1: 57 – 80

De geboorte van Johannes de Doper (Advent 4)

Bekijk aflevering
Kribbe in de stal
Lucas 2: 1 – 21

De geboorte van Jezus - Eerste Kerstdag

Bekijk aflevering
De ster achterna...
Matteüs 2: 1 – 12

De komst van de wijzen - Kerst

Bekijk aflevering
Buig voor mij!
Matteüs 4: 1 – 11

De verzoeking van Jezus

Bekijk aflevering
Vissers van mensen
Lucas 5: 1 – 11

De wonderbare visvangst en roeping discipelen

Bekijk aflevering
Volg Mij...
Lucas 5: 27 – 32

De roeping van Levi, de tollenaar

Bekijk aflevering
Een zieke knecht...
Lucas 7: 1 – 10

Jezus geneest de knecht van de Romeinse hoofdman

Bekijk aflevering
Gat door het dak
Marcus 2: 1 – 12

Jezus geneest de verlamde man door het dak

Bekijk aflevering
Meisje, sta op!
Lucas 8: 40 - 56

Jaïrus' dochtertje opgewekt uit de dood

Bekijk aflevering
Vijf broden en...
Lucas 9: 10 – 17

Jezus vermenigvuldigt vijf broden en twee vissen

Bekijk aflevering
Is het een spook?
Matteüs 14: 22 - 36

Jezus wandelt op het water

Bekijk aflevering
Dank U wel!
Lucas 17: 11 – 19

Jezus geneest tien melaatse mannen 

Bekijk aflevering
Kom naar buiten!
Johannes 11: 1 – 53

Lazarus staat op uit de dood

Bekijk aflevering
Zoon van David...
Marcus 10: 46 – 52

Bartimëus kan weer zien 

Bekijk aflevering
Kom uit de boom
Lucas 19: 1 – 10

Zachëus klimt uit zijn boom en ontvangt Jezus

Bekijk aflevering
Kostbare olie...
Johannes 12: 1 – 8

Maria zalft de voeten van Jezus

Bekijk aflevering
Op een ezel?
Lucas 19: 29 – 44

De intocht in Jeruzalem

Bekijk aflevering
Het goede voorbeeld
Johannes 13: 1 – 20

Jezus wast de voeten van zijn discipelen

Bekijk aflevering
Ik ken die man niet...
Lucas 22: 39 – 62

Jezus verraden en verloochend

Bekijk aflevering
Wie zal ik vrijlaten?
Matteüs 27: 15 – 26

Kiezen tussen Barabbas en Jezus

Bekijk aflevering
Goede Vrijdag?!
Lucas 23: 32 – 49

Jezus sterft aan het kruis

Bekijk aflevering
Het graf is leeg!!!
Johannes 20: 1 – 18

De opstanding van Jezus 

Bekijk aflevering
Hij is het!
Lucas 24: 13 – 43

De Emmaüsgangers ontmoeten Jezus

Bekijk aflevering
Houd je echt van Mij?
Johannes 21: 1 – 19

Het herstel van Petrus 

Bekijk aflevering

.

De gelijkenissen van Jezus

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Schaapje – dag 1
Johannes 10: 11 – 16

De Goede Herder

Bekijk aflevering
Schaapje – dag 2
Johannes 10: 11 – 16

De Goede Herder

Bekijk aflevering
Schaapje – dag 3
Johannes 10: 11 – 16

De Goede Herder

Bekijk aflevering
Schaapje – dag 4
Johannes 10: 11 – 16

De Goede Herder

Bekijk aflevering
Schaapje – dag 5
Johannes 10: 11 – 16

De Goede Herder

Bekijk aflevering
Wie is mijn naaste?
Lucas 10: 25 – 37

De barmhartige Samaritaan

Bekijk aflevering
Te druk!
Lucas 14: 16 – 24

Uitnodiging voor het feest

Bekijk aflevering
Tussen de varkens
Lucas 15: 11 – 32

De verloren zoon

Bekijk aflevering
Rots of zand?
Matteüs 7: 24 - 29

Een wijs man bouwt zijn huis op de rots

Bekijk aflevering
Geef mij je geld
Matteüs 18: 23 – 34

De knecht die niet wilde vergeven

Bekijk aflevering
Ik ben een zondaar
Lucas 18: 9 – 14

Een farizeeër en tollenaar bidden

Bekijk aflevering
Zaad op de weg?
Matteüs 13: 1 – 23

De zaaier gaat zaaien

Bekijk aflevering
Ontdekt!!
Matteus 13: 44 – 46

De schat in de akker

Bekijk aflevering

.

Bijbelverhalen uit Handelingen

VerhaalTekstverwijzingOmschrijvingAflevering
Achter een wolk...
Handelingen 1: 1 – 14

De hemelvaart van Jezus

Bekijk aflevering
Wie, o wie?
Handelingen 2: 1 -13

Pinksteren 1: Wie is de Heilige Geest?

Bekijk aflevering
Liefde, blijdschap, vrede...
Handelingen 2: 1 – 13

Pinksteren 2: De vrucht van de Geest 

Bekijk aflevering
Heb je het al gehoord?
Handelingen 2: 1 -13

Pinksteren 3: Iedereen moet het weten

Bekijk aflevering
Tongen van vuur
Handelingen 2: 1 -13

Pinksteren 4: De komst van de Geest

Bekijk aflevering
Abba Vader
Handelingen 2: 1 -13

Pinksteren 5: Wij zijn Gods kinderen

Bekijk aflevering
Geld of zilver heb ik niet...
Handelingen 3:1 - 4: 31

Petrus geneest een verlamde man

Bekijk aflevering
Genezen door een schaduw?
Handelingen 5: 12 - 42

Petrus en Johannes uit de gevangenis

Bekijk aflevering
De eerste martelaar
Handelingen 6 - 8

De dood van Stefanus

Bekijk aflevering
Waarom vervolg je MIj?
Handelingen 9: 1 - 31

De bekering van Saulus

Bekijk aflevering
Die macht wil ik ook...
Handelingen 8: 1 - 25

Filippus en Simon de tovenaar

Bekijk aflevering
Mag ik gedoopt worden?
Handelingen 8: 26 - 40

Filippus en de Ethiopische kamerling

Bekijk aflevering
Tabita, sta op!
Handelingen 9: 32 - 43

Petrus doet wonderen in Lydda en Joppe

Bekijk aflevering
De doop van Cornelius
Handelingen 10

Petrus en de Romeinse hoofdman

Bekijk aflevering
Wat heeft Petrus gedaan?
Handelingen 11: 1 - 18

Oproer in de eerste kerk in Jeruzalem

Bekijk aflevering
Hoor, wie klopt daar?
Handelingen 12

Petrus ontsnapt uit de gevangenis

Bekijk aflevering
De eerste 'christenen'
Handelingen 11: 19 - 30

Paulus en Barnabas in Antiochië 

Bekijk aflevering
Barjezus, een tovenaar?
Handelingen 13: 1 - 14: 7

De eerste zendingsreis van Paulus

Bekijk aflevering
Het zijn goden...
Handelingen 14: 8 - 28

Paulus wordt bijna gedood in Lystra

Bekijk aflevering