Skip to main content

Eerste advent: Wonderbare Raadsman

Aflevering 14
Week 14


We gaan op weg naar Kerst, de geboorte van Jezus. In de vier adventszondagen kijken wij naar de namen van Jezus, die Jesaja hem geeft: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredevorst. We eindigen op Eerste en Tweede Kerstdag met het thema 'Een kind is ons geboren.' 

Vandaag staan we stil bij de titel 'Wonderbare Raadsman'. We gebruiken het liedje 'Vrolijk Kerstfeest iedereen' van Lee Ann Vermeulen en opgenomen door de Henkie Show poppenpraiseband als kapstok voor de komende vijf weken.

Hieronder vind je zes werkvormen waarmee je thuis, in de klas of in de kerk verder op dit Bijbelverhaal in kunt gaan.