Skip to main content

Pinksteren - 2. De vrucht van de Geest

Aflevering 28
Week 1

 
Vandaag staan we stil bij het Pinksterfeest en hoe de Heilige Geest mensen verandert en nieuwe, goede vruchten in hun leven laat groeien. Gebaseerd op Galaten 5:22: "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing." 

Bekijk ook alle werkvormen hieronder...