Skip to main content

Spreekt God vandaag de dag nog steeds?

Filmpje

Abram hoort Gods stem. Zal God vandaag de dag nog steeds spreken? Matthijs vertelt een persoonlijk verhaal over hoe hij op zijn 16de voor het eerst Gods stem 'hoorde'.

In deze serie video's laten wij door middel van persoonlijke verhalen en andere verhalen van beroemde en minder beroemde christenen in het verleden zien, dat geloven niet iets is van duizenden jaren geleden, maar dat God vandaag de dag zich nog steeds met mensen bemoeit en met hen wilt wandelen.