Skip to main content

Les 1: Abram gaat op reis

Programma


Het leven van Abram – het thema van les 1 t/m 7

Tijdens deze eerste zeven lessen kijken we naar het leven van Abram:

Les 1                      Abram gaat op reis (Genesis 12: 1-9)
Les 2                     Abram en Lot gaan uit elkaar (Genesis 13: 1-18)
Les 3                     Abram telt de sterren (Genesis 15: 1-6)
Les 4                     Abram en Hagar (Genesis 16: 1 -16)
Les 5                     Abram krijgt bezoek (Genesis 18: 1-15)
Les 6                     Abraham stuurt Hagar en Ismaël weg(Genesis 21: 1-21)
Les 7                     Abraham offert Isaak (Genesis 22: 1-19)

Het Bijbelgedeelte in deze les:

God zegt tegen Abram dat hij weg moet gaan uit zijn land en zelfs weg moet gaan van zijn familie. God belooft hem dat Hij hem zal zeggen naar welk land Abram moet gaan. En er volgt een belofte: veel nakomelingen en een groot volk! God gaat Abram zegenen. God vertelt hem: “Ik zal goed zijn voor de mensen die goed zijn voor jou, maar mensen die jou slecht behandelen, zal ik straffen.”

Abram luistert naar God. Hij is 75 jaar oud als hij vertrekt uit Charan. Samen met zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot gaan ze naar het land Kanaän. Als ze daar eenmaal aankomen met al hun slaven en dieren stoppen ze bij de eik van More. Hier bouwt Abram een altaar voor God omdat God had belooft dat Hij dit land aan zijn nakomelingen zal geven. Abram reist verder naar de bergen bij de stad Betel. Daar zette hij zijn tenten neer, bouwde een altaar en bad tot de Heer.

(Vrije samenvatting aan de hand van Genesis 12: 1-9)

Maak je eigen programma

Binnen deze methode bieden we je een veelvoud van werkvormen waar je als leerkracht of kinderwerker zelf uit kunt kiezen:

Video’s om te bekijken

- Video van de Henkie Show
Een complete Henkie Show video over het Bijbelverhaal van vandaag

- Video van de Henkie Show zonder Bijbelverhaal 
Bekijk deze video met de kinderen als je zelf het Bijbelverhaal wilt vertellen                           

- Video van alleen de vertelling van het Bijbelverhaal 
Een korte video van alleen het Bijbelverhaal zonder poppen of andere dingen

- Video voor de bovenbouw: 'Verhalen leren vertellen met een pijlbord' 
Leuke, korte video van dit verhaal met uitleg hoe je dit zelf kunt doen

- Video geloofsverhalen: 'Spreekt God vandaag de dag nog steeds?' - een persoonlijk verhaal van Matthijs
Zal God vandaag de dag nog steeds spreken? Matthijs vertelt een persoonlijk verhaal over hoe hij op zijn 16de voor het eerst Gods stem 'hoorde'.

- YouTube video ‘Scraps’   
Een kort, seculier YouTube filmpje over een muis die naar de maan wilt, waarbij je aan de hand van twee werkvormen op het Bijbelverhaal kunt reflecteren                                                                

Kleuters

- Speciale Henkie Show
- Leuke verwerkingen

Kindermoment / Introductie

- Kan je goed luisteren?
Aan de hand van luisteropdrachten stilstaan bij de roeping van Abram                                                   

IJsbreker

- Ik ga op reis en neem mee
Leuke ijsbreker waarbij je de kinderen op een speelse manier laat stilstaan bij verhuizen                                                                 

Bijbelverhaal zelf vertellen

- Twee verteltips           
Leuke en gemakkelijke tips die je helpen om het Bijbelverhaal zelf te vertellen
                                     
- Lees het Bijbelverhaal voor       
Een uitgeschreven versie van het Bijbelverhaal in de video                                                            

Proefje

- Bouw je eigen bekertjestelefoon     
Leuke werkvorm over het thema 'luisteren'                                                                                 

Verdieping

- Een wandelbelevenis
Hoe voelt het om 700 kilometer te wandelen? Dit kunnen wij niet nabootsen. Maar wij kunnen de kinderen wel iets laten voelen.

- Een samenleesverhaal / toneelstuk       
Een grappig en leerzaam script over het Bijbelverhaal van vandaag                                                         

Spel

- Levend ganzenbord  
Net zoals Abram gaan wij op reis van Haran naar Kanaän                                                 

Knutselen

- Abrams reis 
Maak samen een wereldkaart van Abrams reis                                                                               

Creatief gebed

- Samen een altaar bouwen
Aan de hand van 'stenen' kinderen helpen om hun gebedsvragen bij God te brengen

Geloofsopvoeding thuis

- Werkblad voor de ouders       
PDF werkblad met drie tips voor ouders om het Bijbelverhaal thuis verder te gaan   

Thuis kerk-zijn

- Werkblad om samen als gezin of als groep thuis kerk te vieren 
PDF werkblad met vijf tips om samen rond dit verhaal thuis kerk te zijn