Skip to main content

Blaas die boeken omver…

Proefje

Hoe laat je de kracht zien van samenbundelen? De gelovigen in Antiochie wilden graag delen met de gelovigen in Jeruzalem. Ze bundelden alles wat ze hadden. Hierdoor leken ze bergen te kunnen verzetten. Maar dat kunnen wij ook als wij onze kracht samenbundelen.

boeken

Benodigdheden:

- plastic tas
- stapel boeken

Opdracht:          
Plaats een stapel dikke boeken en vraag kinderen om de beurt of zij de boeken met hun adem kunnen omblazen.

Vertel:                
We lijken een beetje op de grote boze wolf die het stenen huisje van de biggen niet kan omblazen.

Vraag:                 
Hoe komt het dat wij met onze adem de stapel boeken niet kunnen omblazen?

Vertel:                 
Onze adem gaat alle kanten op en kan niet voldoende kracht geven om de boeken om te blazen. Je zou onze adem kunnen vergelijken met mensen die alleen maar voor zichzelf leven. Je kunt wel blazen, maar je blaast niets omver.

Vraag:                 
Wie heeft een idee hoe je toch deze boeken met je adem kan omblazen?

Opdracht:          
Laat de kinderen verschillende dingen proberen.

Als niets lukt, geef de kinderen dan een plastic boodschappentas.

Vraag:                 
Hoe kan je deze boodschappentas gebruiken om toch alle boeken om te blazen?

Opdracht:          
Laat de kinderen verschillende dingen proberen. Lukt het niet, doe het dan voor de kinderen voor:

  • Leg de tas plat op de tafel neer met de open kant richting jou.
  • Plaats de stapel boeken in het midden op de tas.
  • Maak van de open kant van de tas een tuitje waar je door heen kunt blazen.
  • Blaas de tas als een ballon op en zorg ervoor dat de lucht niet weer kunt ontsnappen.
  • De tas vormt een soort kussen waardoor de boeken omvallen.

Laat de kinderen het proberen.

Vraag:                 
- Hoeveel gewicht zou je met de adem kunnen optillen?
- Kan je iemand die op de tas zit omver duwen? Waarom wel of niet?

Vertel:                
Als we in een tas blazen, wordt onze adem bij elkaar gebundeld. Des te meer adem en lucht samen wordt geperst, des te groter is de kracht waarmee het iets weg kan duwen.

Vraag:                 
Wat heeft dit met het verhaal van vandaag te maken?

Vertel:                
Samen sta je sterker. Als je samen je krachten bundelt, kan je veel meer dan als je alles voor jezelf houdt. De christenen van de eerste kerk zijn hier echt onze voorbeelden in. Zij deelden echt alles samen!